Våra branscher

På BRIGG är vi stolta över att förstå våra partners. Den mångsidiga erfarenheten hos våra erfarna yrkesmän gör att vi kan relatera direkt till våra partners och de dagliga utmaningar de står inför - vi vet att ditt företag betyder allt.

Vi hjälper företag inom olika branscher

BRIGG är ett av de bästa bemanningsföretagen som arbetar för återvinningsindustrin. Vi är kända för vår djupa kunskap om branschen och förmåga att leverera sorterare, hjullastarförare, produktionsmekaniker, svetsare och erfarna teamledare. Våra skandinaviska partners litar på att vi hittar de bästa kandidaterna, oavsett om de söker tillfällig eller fast anställd personal, en enskild person eller ett helt team.

Återvinning

BRIGG ger lokal stabilitet på produktionsplatserna och möjlighet för energiska och entusiastiska människor att ansluta sig till träförädlingsindustrin. Vi ser till att våra partners har tillräckligt med personal för att möta alla situationer. Vi hjälper till att ta fram det bästa ur alla våra medarbetare genom att erbjuda långsiktiga, konkurrenskraftiga jobbmöjligheter med utbildning som stöd.

Skog & Träförädling

Tillverkning är en bransch som genomgår snabba förändringar. Många tillverkningsföretag återhämtar sig fortfarande från effekterna av coronapandemin och står inför utmaningar som arbetskraftsbrist och kompetensklyftor.

Under förhållanden med global press kan det vara svårt för chefer att hitta den tid och de resurser som krävs för att bygga ett kompetent team eller få tillgång till tillfällig kunnig personal.

Tillverkning & Metallverkstäder

IT-marknaden växer varje år och det finns ett kontinuerligt behov av nya medarbetare. Detta blev möjligt tack vare flexibiliteten och egenskaperna hos informationstjänsterna. Eftersom nästan hela världen övergick till distansarbete uppstod motsvarande tjänster och stödet för de gamla förnyades. Företag använder aktivt hjälp av rekryteringsbyråer på grund av sin snabba tillväxt. Brigg HR-Partner, som en rekryterings- och bemanningsbyrå, följer marknadstrenderna och gör en årlig och månatlig analys av marknadsläget.

IT-branschen

Be om tjänster!
Fyll i formuläret nedan för att specificera dina önskemål. Vi kommer att kontakta dig för att diskutera hur vi kan vara till hjälp.
Telefon
Mejla
Adress
Duntes street 3, Riga, Latvia, LV-1021