Redovisning & Ekonomiadministration

Genom att outsourca din bokföring kan du spara pengar och förbättra resultatet samtidigt.

Vad innebär outsourcad redovisning?

Outsourcad redovisning innebär anställning av ett specialiserat företag för att slutföra organisationens redovisnings- och finansiella funktioner. Utlagda finansiella funktioner för verksamheten inkluderar: bokföring, löner, finansiella rapporter, förvaltningsredovisning, skatt, leverantörsskulder, kundfordringar, uppföljning av gäldenärer och andra kontorelaterade tjänster.

Fördelar med tjänster inom redovisning och ekonomiadministration

Flexibla och prisvärda tjänster
Helcykelredovisning och ekonomiadministration
Certifierade proffs till din tjänst

Hur det fungerar

Feedback och utvärdering av projektet

Slutet av sammandragning

Kontinuerlig uppföljning under avtalsperioden

När offerten är godkänd skriver vi på kontraktet

En av våra revisorschefer
arbetar nära dig för att bedöma företagets behov och ge personal- eller HR-rekommendationer.

Be om tjänster!
Fyll i formuläret nedan för att specificera dina önskemål. Vi kommer att kontakta dig för att diskutera hur vi kan vara till hjälp.
Telefon
Mejla
Adress
Duntes street 3, Riga, Latvia, LV-1021